słownik polski - angielski

język polski - English

łamać

po angielsku:

1. break


to break the ice
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
when you are at work, a break is a time when you stop working and relax for a short while before starting to work again
zawalić się pod ciężarem przerwać rozmowę telefoniczną zerwać umowę łamać zasady złamać obietnicę przerwać, urwać, zerwać, rzucić (kogoś)
łamać

angielski 2 roz
czasowniki 11.09.2016 /2
czasowniki 11.09.2016/3
czasowniki elector.pl
czasowniki znaczenie

2. break broke broken


I broke my hand last week.
My watch has broken
She broke her leg yesterday.
The match is tomorrow - break your leg!

Nieregularne wszystkie
czasowniki niereguralne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie
czasowniki nieregularne
część 2 angielski do polski 24.10.2013