słownik polski - angielski

język polski - English

biblioteka

po angielsku:

1. library


kütübhane
kütüphane
railway station
the library is next to the church.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
książka z technikum
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową