słownik polski - angielski

język polski - English

chcieć

po angielsku:

1. want


have a desire to possess or do (something); wish for

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
1000 słów EN-PL

2. want to


I want to catch the six o'clock train.
My parents wanted to study French.

Słownictwo Unit 1,2
Czasowniki (ang.)
English File Elementary Unit 6 /Quizlet
lekcja 1 pl-en
słówka lekcja 1

3. wish


wish you were here
łisz
łysz
życzenie
życzyć

24,01,2015 npe
Wordlist Unit 2
I part game talk

4. would likeAngielski INFINITIVE (verb + to + infinitive)

5. be after


John is after a job in marketing
John is after a job in marketing.
The FBI has been after this terrorist for years.
The Police were after the thief.
The police were after the thief.

Phrasal Verbs BE

6. will


good will
it means: a document that says who will get a dead person's property
she is a stable person with an iron will
w
łyl

słówka z zajęć
LEKCJA 2 (SLANG)