słownik polski - angielski

język polski - English

jesień

po angielsku:

1. autumn


Autumn promises to cold nights
Last autumn we had nothing but rain for two weeks.
Some people think autumn is the most beautiful season.
We have a beautiful autumn this year.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową
lekcja 27, do 48 włacznie

2. fall


spdać
upadać, spadać
upadek
upaść
with

Margaret 16.03.2016