słownik polski - angielski

język polski - English

karmić

po angielsku:

1. fed


fed
karmić
karmić, żywić
karmić/żywić
wprowadzać, podawać/karmić

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 słów EN-PL
1000 najczęściej używanych słówek
1000 najpopularniejszych słówek

2. feed fed fed


We fed him at 6 am.

Nieregularne wszystkie
Sky High poprawione
część 2 angielski do polski 24.10.2013
czasowniki nieregularne
an ordinary day 2

3. nourish


Cuban were well nourished befour the economic disaster
Vitamins are added to the shampoo to nourish the hair.
[verb] - to provide a person or other living thing with food to make them grow and keep them healthy
healthy well-nourished children

Fiszki z książki - "Farming with Dynamite A Few Hi...
Fiszki z książki - "Little Folded Hands Prayers fo...
ang 1 rok cz.3