słownik polski - angielski

język polski - English

metro

po angielsku:

1. underground


Where is the nearest underground station?
andergrand
go through the underground passage
metro
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

lekcja 27, do 48 włacznie
english file intermediate 1
4 opportunity
G. Kardaś speak up unit 4-5
podróżowanie i turystyka

2. SUBWAY


Keep going until you reach the subway.
She dislikes travelling on the subway.
The quickest way to get around New York is on the subway.
We walked through the subway.
metro

direct english 3
podróżowanie i turystyka
book 3 krystian
Słówka A1 02.10.2018 Angielski
środki transportu electro

3. underground train


To the work I ridding underground train.

Express Publishing Unit 8 Podróżowanie i Turystyka
Unit 8 - korki
Moja pierwsza lekcja
New Total English Elementary unit 7-9
4 TE 19. czwartek

4. tube


a tube of toothpaste
five minute walko to the tube
tjub
tube of toothpaste
tubka

Today 3 Unit 4
Lessons 111 & 112 - 28.05.2018
Angielski 27.03

5. metroŚrodki transportu
Iwka 2nd Nov 2016 (60 min)
B.J. Thomas, str. 21