słownik polski - angielski

język polski - English

nie

po angielsku:

1. noNajważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
1000 najczęściej używanych słów
New Spark Plus 2 - word list

2. won't


łont

1000 niezbędnych słów po angielsku
repetytorium z testami rozdział 6
angielski 5 unit słówka
English Top 1000 1-50

3. does


He does it every day.
[dʌz] daz
das

welcome steps klasa 6

4. didn't


I didn't do that!

English Top 1000 50-100

5. nope


- Do they match the deceased? - Nope.
yep

How I met your mother 2
6 minute English Introvert and proud!
How I met your mother

6. did


[dɪd] dyd
done
dyd
przeszły
robić


7. aren't


Aren't you hungry?
You aren't a teacher.

09.04.2018 Starting out episode 4

8. doesn't


He doesn't do anything.
He doesn't stop.
daznt
robi

definicje czasów, inne
Żółw i zając

9. fail to


I failed to buy a reliable car.