słownik polski - angielski

język polski - English

okropny

po angielsku:

1. terrible


a terrible accident
teribuł
terrible experience
tłumaczenie przykładu ze słówkiem he is terrible
çok kötü, berbat

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
English lessons
The Life, Adventures and Piracies of the Famous Ca...
Rozdziały 7 i 8

2. awfulIELTS - slowka
Angielski v-1
Express Publishing Matura, Unit 6, Food
New Matura Succes Unit 4
angielski unit 4

3. disgusting


What's that disgusting smell? /dɪsˈɡʌstɪŋ/
What's that disgusting smell? The kitchen was in a disgusting state when she left.
disgusting habit
fizzy drink
sophisticated

Zywienie gosek
fiszki_1_poziom B1
BANK SŁÓW - ŻYWIENIE
UNIT 6 - ŻYWIENIE (Szymon)
egzamin gimnazjalny v2

4. awfullestFiszki z książki - "The Recollections of A Drummer...
Fiszki z książki - "Love-Songs of Childhood" (Euge...
Fiszki z książki - "The Camp Fire Girls Do Their B...
Fiszki z książki - "Home-Life of the Lancashire Fa...
Fiszki z książki - "The Banner Boy Scouts Afloat o...

5. atrocious


The definition of atrocious is something evil, cruel or absolutely horrible. atrocious
Their atrocious behaviour should be punished.
atrocious film, mess, game
atrocious weather
film/mess/game

5 Live to eat?
tennyson, rimbaud
Success Advanced Unit 2
Wszystkie Dziedziny 2
Fiszki z książki - "Goops and How to Be Them" (Gel...

6. horrid


Tom’s always being horrid to me.

Soldier island
Mind and body - Unit 4 - Insight upper-intermediate
Fiszki z książki - "Stories About Indians" (Anonym...
Fiszki z książki - "Nursery Comedies Twelve Tiny P...
Fiszki z książki - "Snow-White or, The House in th...

7. dreadful


What dreadful weather!
[adjective] - very bad
a dreadful mistake
he looked dreadful after this accident
this is a dreadful waste of time

angielski II
Longman. New matura success. Intermediate. Unit 10
matura1, unit 2, unit3, matura2
Leksyk - Literatura
Unit3 House and home

8. horrible


I’ve had a horrible day at work.
My teacher is horrible.
The food was horrible. I couldn’t eat it.
The weather was horrible when we arrived.
What a horrible place!

2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
unit 8 klasa 6
Zestaw numer 2 (15)

9. nasty


When he was asked to leave he got nasty
When he was asked to leave he got nasty.
e.g. He had a nasty experience at the dentist when he was young, and the memories of this put him off dental surgeries for life.
ha has a nasty temper
these boys have played a very nasty trick.

profi characters
Człowiek - poziom A1 cz.2
avoid po about koncowk ing
Człowiek (pon. 2 lekcja)
Personality part 2

10. grass


Zebras eat grass and leaves.
Zebras eat grass.
[grɑːs] gras
gras
trawa

5. 24.04.2018
05 How dirty is your mobile - słówka