słownik polski - angielski

język polski - English

powiedzieć

po angielsku:

1. say


Say it loudly!
You say what you take.
don't say you love me
v
書,最,晉,曷,曹,曾

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
Elementary 2 Unit 2
1000 najczęściej używanych słów
czasowniki niereg.
welcome steps klasa 6

2. tell


tell somebody
tell the way
to tell sb the truth
told
told + told

1200 najważniejszych słow
1000 słów EN-PL
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów po angielsku z wymową
1000 najważniejszych słów2

3. tell told told


He told me about the changes. He hasn’t told me yet.
I told him not to come.
My grandpa told me beautiful stories.

czasowniki nieregularne 1
czasowniki nieregularne
Michał czasowniki
sky high 3 irregular verbs
irregular verbs

4. say said said


He said goodbye to his friends and left.

CZASOWNIKI NIEREGULARNE
Irregular verbs
irregular verbs
FW, 02.12.2015
część 1 angielski do polski