słownik polski - angielski

język polski - English

przez

po angielsku:

1. though


[ðəʊ] (dz)oł
aczkolwiek
though = Despite the fact that; although. He still argues, though he knows he's wrong. Even though it was raining, she walked to work.
used to introduce a fact or opinion that makes the other part of the sentence seem surprising
woł

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
VOCABULARY ALL 10.11.2014
1000 najpopularniejszych słówek
1000 najczęściej używanych słówek

2. over


over his head
over the bed
over the desk
over twenty cases of wine
ołwer

A2 angielski pawcio
Słówka 1 str. 25
zeszyt strona 18-25
Piotre driver
marketing tools

3. viaAcademic Word List
Angielski: 7. Podróżowanie i turystyka
ZESZYT CZ. III
podrozowanie i turystyka
TRAVEL AND TRANSPORT-TRANSPORT I PODRÓŻOWANIE

4. cross


odsyłacz
skrzyżowanie,
to cross into France
zez
zezowaty

lista słowek 3
unit 1 at work at play
Angielski ogólnie matura
Słówka part 1
Solomia Travel

5. by1000 słów EN-PL
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów po angielsku z wymową
Słówka podstawowe
1000 najważniejszych słów2

6. forsłówka angielskie 1-100
Określniki do czasów:)
Metoda Callana stage 5 lesson 61-62
krótkie rozmówki
test 5 tylko slowka potrzebne

7. throughout


We're going to be using health care throughout
You can find animals like rats throughout the world.
You can find this species of mouse throughout the world.
You willpower fades throuhout the day
[preposition] - during the whole period of time or in every part of a place

Logistyka po angielsku
kartkówka styczeń 2014 część 3
angielski CE

przez w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

nad
pod
obok
przed