słownik angielski - polski

English - język polski

pursue

po polsku:

1. kontynuować


trwać
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
zacząć robić nową rzecz
Światła zgasły ale chirurg nalegał aby kontynuować operację
Światło zgasło, ale chirurg nalegał na kontynuowanie operacji.

Moja pierwsza lekcja
Speak-Up_Advanced- 1
słówka codziennego uzytku
My first lesson
2 UNIT 1 - INSPIRATION

2. realizować


Te partie nie zrealizowały swoich obietnic
nekst
realizować czek
realizować nowy produkt
zrealizować cele na przyszły rok

solutions unity 1
Family and social life
5 Recruitment
3.1 The choice of the right profession
3.1. the choise of the right profession

3. dążyć do


My dążymy do dobrobytu.)
Należy dążyć do systematycznego zwiększania eksportu,
Nie dążę do sukcesu.
Nię dążę do sukcesu.
Ross ciągle dąży do perfekcji.

pol ang zestaw 1
The business 7 & 8
53. Czasowniki
53. Czasowniki
module cultur 3

4. dążyć


Jeśli podążysz za swoimi marzeniami, kilka z nich z pewnością osiągniesz.
Postaram się sprostać pokładanym we mnie oczekiwaniom.
Projekt jest 5-letnim dążeniem powziętym w ramach partnerstwa przez IBM i National Geographic.
Zasada: "ż" - inne
Zawsze będę dążyć do celu.

ANGIELSKI - LEKCJA 51
SŁOWNICTWO 6 (WRZESIEŃ 2011)
Angielski artChinaseesRuss
slownictwo 1

5. podążać


Jedzie za nami jakiś samochód.
One podążają za naukowcem.
Proszę za mną
Zawsze podążaj za swoim sercem.
passé


6. dążyć do celukatastrofa samolotu
Beginning - Arbitrary Constraints

7. podążać za czymśmodule 10, 11
wojtek 2018.03.28
Matura Explorer Advanced - Module 10