słownik angielski - polski

English - język polski

roll on

po polsku:

1. kontynuować


trwać
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
zacząć robić nową rzecz
Światła zgasły ale chirurg nalegał aby kontynuować operację
Światło zgasło, ale chirurg nalegał na kontynuowanie operacji.

Elementary 1 Unit 4 and Unit 5
Moja pierwsza lekcja
E1, rozdział czwarty
na jutro U 4 i 5
Going on a journey 3 a. 4

2. tarzać się


także szamotać się

G. Kardaś speak up unit 4-5

powiązane słowa

roll
rice
pork
cheese
butter