słownik polski - angielski

język polski - English

słońce

po angielsku:

1. sun


The sun went behind a cloud.
[sʌn] san
opalony /santend/
san
słońce

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
1000 słów EN-PL
1000 najczęściej używanych słówek

2. sunshine


I love the sunshine
Let’s go out for a walk and enjoy the sunshine.
We spent the afternoon sitting in the sunshine.
sunshine is bright light and warmth that comes from the sun when the weather is fine and there no clouds

Callan new 8 stage lesson 112-113
Unit 3 - słownictwo
the natural world
Unit 3 słówka 2
Callan stage 8 lesson 119