słownik angielski - polski

English - język polski

slip away

po polsku:

1. uciekać


[on] ucieka przed policją/przed burzą/za granicę
escapes; leaves somewhere quickly and/or secretly
floh
fuggire, andare via di fretta
niebezpieczny

lekcja 8 III
Fifty shades of Grey część pierwsza 08.02.2014r
Fifty shades of Grey część pierwsza 01.02.2014r
kartkoweczka 1.10
Fifty shades of Grey rozdzał 1

2. wślizgnąć się


to go somewhere, especially quickly and quietly without people noticing you or stopping you


3. wymknąć się


Go for it! Don't let that opportunity slip away!
Idć po to! Nie daj się wymknąć tej okazji!
On wymyka się z domu
Zanim pan poseł Nattrass wymknął się chyłkiem z tej Izby rezygnując z debaty, poczynił kilka bardzo osobistych uwag pod moim adresem.
Zrób to! Nie pozwól wymknąć się takiej szansie!

phrasel verbs
Frazale (Phrasal Verbs)
Phrasal Verbs 4