słownik polski - angielski

język polski - English

stolica

po angielsku:

1. capital


kapitał
kapytl
opening, frozen, working capital
stolica
the capital of Poland is Warsaw /wo:so:/

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 słów EN-PL
1000 najpopularniejszych słówek
1000 najczęściej używanych słówek

2. capital city


The capital city of Poland is Warsaw.
Warsaw is the capital city of Poland.
What is the capital city of Hungary?
What's the capital city of Peru?
kapitał + syty

VOCABULARY ALL 10.11.2014
dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
15.09.2016 dom1
Dom - poziom A1
5 One world - vocabulary

stolica w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

kraj
miasto
mieszkaniec