słownik polski - angielski

język polski - English

szukać

po angielsku:

1. look fordirect english 3
VOCABULARY ALL 10.11.2014
IntermediatePlus 1-6
preposition D-Z
W&K Market Leader UNIT 1

2. seek


jobseeker
past: sought
people who are unemployed and actively seeking work. He was desperately seeking a way to see her again.
sought
to seek advice/a solution

3000 słów angielskich (cz.2)
Speakout advance
Human nature
kolokwium 1.
Ready for CAE

3. search


To search means to look for.
We started the search two days ago.
sercz
wyszukiwanie
wyszukiwarka

1000 najpopularniejszych słówek
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów EN-PL
1000 słów po angielsku z wymową
1000 najważniejszych słów2

4. SEARCH forkurs perfect
COMPUTERS & DIGITAL TECHNOLOGY
||PHRASAL VERBS||
Useful words
Druga cześć czasowników str 2014-215

5. seek out


Corbett resolved to seek out the truth.
seek out a solution
seek out vegan restaurants

rozne slowka
Moja lekcja 33
Słownictwo z piosenek
REPETITION 2
SEW KOnferencjA 21.12.2016

6. seek sought sought


An example of sought is a family looking for their lost dog.
to seek the solution to a problem.
to seek the truth.

Nieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
ang pol zestaw 2
czasowniki nieregularne click on 2, cz.2
SEW3, 16.03.2016

7. looking forTeraz matura
angielski tm93
phrasal verbs

8. seek forFiszki_wykład Walsh and Carmeli
Fiszki 41-60

szukać w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku