słownik polski - angielski

język polski - English

trudny

po angielsku:

1. difficult


Is it very difficult for you to speak English?

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową

2. tough


szorstki
taf
tough negotiator
tough time
tough, tougher, the toughest

aga logistyka ćw,3
Powtórzenie Unit 7-8
Straightforward 10
ON SCREEN 5/5a/5b
Unit 4 Dream jobs

3. hard


trudny
twardy
uzyskane z trudnem
z wbudowanym układem sterowania
zaprojektowane na stałe w sposób niepodlegający zmianie

Culture Unit 9
Unit 3 sówka
English Top 1000 300-350
unit 9 KLASA 5

4. tricky


He's a tricky person
Is this a tricky question?
This path can be tricky.
We think this is a tricky question.
Wine is a tricky thing.

a place to live matura focus 4
matura masters inter&upper unit 7
Chapter 3 part 2
Page 2 - Total English

5. trying


I'm trying to forget you.
It was a long and trying day.
These are trying times for all of us.
and you were trying to make things work.

sleepy Hollow książka
Semestr 2, zal. 1
Fiszki z książki - "Habits, Haunts and Anecdotes o...

6. intractable


the most intractable problems of the most countries...

Fiszki z książki - "A Statistical Inquiry Into the...
Fiszki z książki - "Hugh Selwyn Mauberley" (Ezra P...
Fiszki z książki - "The Search After Happiness" (C...
Google translate

7. challenging


To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.
difficult in a way that is interesting or satisfying
przykład ze słówkiem
stanowiący wyzwanie"
tłumaczenie przykładu ze słówkiem