słownik polski - angielski

język polski - English

wanna

po angielsku:

1. bath


Ziemek is the best
banyo
kąpiel
to have a bath/ shower
wanna

książka z technikum
3000 słów angielskich (cz.2)
dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
lekcja 27, do 48 włacznie
slowka angielski duzzooooo

2. bathtub


Ich mag in der Badewanne baden.
There is one bathtub in my bathroom.

January 2018
Inżynier Budownictwa - Język angielski
unite 5 and 6 - click on 4
street, kitchen, bathroom
pomieszczenia i wyposażenie

3. tub


I really shouldn't eat that tub of ice cream.
Put them in the tub
That tub is big enough for all of us.
a tub of ice cream
a tub of margarine

IntermediatePlus 1-6
Desperate houswives
The small animal emergency room
Moja lekcja 2
angol zaliczenie 13.01