słownik polski - angielski

język polski - English

zdrowy

po angielsku:

1. health


[hɛlθ] helf
dbający o zdrowie
healthy
salud
zdrowie

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.2)
50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...
Food Unit 6 a

2. healthfulFiszki z książki - "Menticulture or the A-B-C of T...
Fiszki z książki - "A Book of Ballads, Volume 4" (...
Fiszki z książki - "The Duty of American Women to ...
Fiszki z książki - "An Eye for an Eye Big Blue Boo...
Fiszki z książki - "Remarks on the proposed Railwa...

3. wholesome


I found her very attractive, in kind of a simple, wholesome way.
I prefer wholesome home-made meals to fast food.
good for you, physically or morally
wholesome, home cooking

Język B (bez 31.01 sport)
gsce english
Słówka z maili - angielski 2
1PNJAczw_krystosiak homework
Fiszki z książki - "Our Little Irish Cousin" (Mary...

4. salubrious


Lynn grew up in the less salubriousareas of London’s East End,
[adjective] - pleasant, clean, and healthy to live in
fresh air and exercise are always salubrious
it isn’t a very salubrious place
odours of far less salubrious origin

Fiszki z książki - "Narrative of the Life and Adve...
Fiszki z książki - "The Irish Penny Journal, Vol. ...
Fiszki z książki - "California As It Is and As It ...
Fiszki z książki - "The Legend of Dah-nol-yo, Squa...
Fiszki z książki - "The Inventor Introducing the W...

5. well


up
wells
with
znany
łel

Ola - Unit 10

6. healthily


Frank eats very healthily.
Make sure that you eat healthily.

VOCABULARY ALL 10.11.2014
1 miesiąc angielski II

zdrowy w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku