słownik polski - angielski

język polski - English

znać

po angielsku:

1. knew


wiedzieć
wiedzieć, znać
znać
znać, wiedzieć
znać/wiedzieć

czasowniki 11.09.2016 /2
Egzamin gimnazjalny słówka do ćw. 7 i 9
Irregular verbs
czasowniki elector.pl
czasowniki 11.09.2016/3

2. KNOW KNEW KNOWN


How long have you known about it?

Czasowniki nieregularne
Irregular verbs
Czasowniki nieregularne Voicess
irregular verbs

3. be aware of


I'm well aware of it.
So, we need to be aware of what kind of signals we're sending out.
Some patients aren't aware of side effects of plastic surgery.
The dangers of smoking athat I'm aware of are certain health problems and passive smoking.
you learn what to be aware of when defing new units

Unit 8- Chujki morawa powracają
czasowniki do matury

4. know knewMoja pierwsza lekcja
past simple/czasowniki nieregularne